SPALINOVÉ VENTILÁTORY EXODRAFT

 

 

Špičkový dánsky výrobok firmy EXODRAFT (v roku 2011 premenovaná z EXHAUSTO CDT, ktorá bola založená v roku 1957).

Spalinové ventilátory EXODRAFT sú špeciálne vyvinuté ventilátory odolné voči vysokým teplotám (trvale 250°C, nárazovo až 400°C s použitím špeciálnej   dištancie), s odolnosťou voči korózií (vyrobené zo zliatiny hliníku) a produktov vzniknutých spaľovaním všetkých palív.

Spalinové ventilátory EXODRAFT sa osadzujú na vyústenie komína za účelom zaistenia potrebného podtlaku (ťahu) v celom komínovom prieduchu. Spalinové ventilátory zaisťujú bezpečný a spoľahlivý odvod spalín bez ohľadu na zmenu klimatických podmienok.

Spalinové ventilátory EXODRAFT nielenže minimalizujú zanášanie komínových prieduchov a dymovodov pevnými časticami zo spaľovania, ale konštantným ťahom tiež optimalizujú spaľovací proces pre ohniská s atmosférickým spaľovaním, otvorené krby, olejové ohniská a kotle na pevné palivá. Spoľahlivo zaisťujú podtlak v komíne aj pri nepriaznivých účinkoch vetra v okolí vyústenia komína, odvádzajú spoľahlivo spaliny pri nábehu spotrebiča (odstránení dymenia do miestnosti), odvádzajú aj chladnejšie spaliny, ktoré nevytvárajú dostatočný prirodzený ťah, prispievajú k rovnomernému prívodu vzduchu na spaľovanie.

Montujú sa na vyústenie komína, keramického alebo aj nerezového (s použitím príruby). K ventilátoru je potrebné priviesť napájanie 220V (3x1,5mm2), elektrický príkon je od 35W do 150W.

Presné určenie typu ventilátora navrhneme najlepšie vo výpočtovom softwari KESA ALADIN v závislosti na type a realizácií komína, dymovodu a hlavne spotrebiča.