Aktuality

ALMEVA SLOVAKIA je členom Cechu kachliarov Slovenska

Na Valnom zhromaždení Cechu kachliarov Slovenska dňa 31. januára 2020 vo Vysokých Tatrách bola prijatá firma ALMEVA SLOVAKIA s.r.o. za riadneho člena Cechu.

Potvrdilo sa tým dlhodobé smerovanie spoločnosti medzi najvýznamnejšie odborné firmy v danom odbore.