PF 2019

Prevadzka na konci roka:
Posledný pracovný deň bude 20. 12. 2018. 
Bežnú prevádzku v novom roku zahájíme 3. 1. 2019.