Funkcia

Spájacia technika a geometrická presnosť všetkých výrobkov Almeva® zodpovedá tej najvyššej kvalite. Výrobky Almeva® určené na spájanie sú založené na samostrediacom skrutkovom spojení. Dvojdielne prevlečné matice, závitové hrdlá a ďalšie tvarovky (revízne viečko, diel odvodu kondenzátu, alebo skrutkové spojenie trubek) nie sú navzájom pevne spojené. Prevlečná matica sa voľne pohybuje po závitovom hrdle, čím sa predíde zbytočnému zvýšeniu trenia a nadmernému tlaku v spoji.

Skrutkovací spoj

 

Skrutkovací spoj umožňuje rozoberateľne spojiť zariadenie nachádzajúce sa v spalinovej ceste (napr. tlmič hluku), ale aj samotnú spalinovú cestu. Týmto je umožnená bezproblémová prevádzková údržba a kontrola. Skrutkovacie spoje sa používajú napríklad v mieste prechodu dymovodu do zvislej časti komína, pri spájaní flexibilných hadíc, pri dočasne inštalovaných spalinových ciest atď.

Odvod kondenzátu

Odvod kondenzátu

 

Konštrukčné riešenie pri tomto diele zaisťuje bezproblémový odvod kondenzátu do kanalizácie. Zvýšená odtoková hrana plní funkciu lapača nečistôt, čím sa zamedzí zanášaniu sifónu, ktorý plní funkciu tlakového uzáveru. Skrutkovacie viečko a celková rozoberateľnosť dielov súčasne umožňujú kontrolu spalinovej cesty.

 

Revízne viečko

Revizne viecko

 

Revízne viečko plní kontrolnú aj meraciu funkciu. Je tlakovo tesné a odolné proti úniku kondenzátu. Súčasťou viečka môže byť aj nátrubok pre meranie spalín, ktorý je od výroby zaslepený. Ak je potrebné meranie spalín, viečko sa jednoducho prevŕta a po prevedení merania sa následne zaslepí k tomu určenou meracou zátkou.