FLEX - PPH

Exhaust system: 
  • Plastový systém odťahu spalín FLEX je tvorený PPH pevnými rúrami, tvarovkami a príslušenstvom PPH.
  • Systém FLEX je ponúkaný v priemeroch od 60 mm do 200 mm.
  • Je určeným predovšetkým pre vložkovanie rovnakých aj uhýbaných komínových prieduchov.
  • Spájanie hrdlovými spojmi s EPDM tesnením.
  • Charakteristika podľa STN EN 14471:
    T120 H1/P1 O W 2 O20 I E L