Referencie

Referencie

Kaskáda LIL 125-180 s odb.80-125, komín LAB 125-180 5,4m pre 2x Robur tepelné č. GAHP A HT + 1x kotel AY 120

Kaskáda AXIAL DN110-80, vložka do komína STARR DN110  11,5m

Kaskáda AXIAL DN160-110 s multi klapkami, komín DW25 DN180-230 v interiéri, 7m   3x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.110

Komín DW25  180-230 12m pre 2x Viessmann Vitodens 200W 60kW 

Komínový systém LAB, vedený po fasádě domu.

Kvuoli presahu strechy, bylo nutno volit odklon komínu s dvochmi lomi 45°.

5x Ferroli Econcept 101 A

4x Vaillant ecoTec plus VU 466-4-5

Stránky