Výroba a materiál

VÝROBNÝ PROCES

Základnou vstupnou surovinou na výrobu výrobkov spalinového systému Almeva je vysoko kvalitný granulát PPH, ktorý je po vysušení dopĺňaný spolu s ďalšími pomocnými látkami v presných dávkach do zásobníku vstrekovacích listov a vytlačovacích strojov.

Vstrekovacie listy slúžia spravidla k výrobe zložitejších dielov a tvaroviek spalinového systému , kde základom je forma do ktorej je vstrekovaný roztavený polypropylén.

Na vytlačovacích linkách sa vyrábajú obzvlášť trubky a hadice. Sem je privádzaný granulát PPH zo zásobníku do vyhrievanej tlakovej komory, v ktorej mäkkne a ďalej je dopravovaný k vytlačovacej hlave. Jej otvorom vstupuje do volného priestoru, ochladzuje sa a tuhne. Na konštrukčnom riešení tlakovej hlavy a na tvare otvoru závisí druh technického polotovaru.

Prostredníctvom týchto zariadení, ktoré sú srdcom samotného výrobného procesu je sériovo vyrábaná väčšina trubiek a tvaroviek, ale aj polotovary, ktoré sa ešte navzájom zvárajú a komletujú do jednotlivých prvkov systému. Stroje sú vybavené modernými riadiacimi systémami a potrebnými perifériami na spoľahlivé a stabilné riadenie procesu.

MATERIÁL

  • Plastové pevné trubky, flexibilné hadice a tvarovky
  • Surovinou na výrobu je polypropylén homopolymér (PPH). Jedná sa o termoplastickú vysokomolekulárnu hmotu, čiastočne kryštalickú s hustotou výrazne nižšou, ako u ostatných používaných plastov, pohybujúcou sa v rozmedzí 0,90–0,91 g.cm-3. Povrch nie je rozpustný a ani nebobtná, preto je lepenie veľmi ťažké, je však veľmi dobre zvariteľný. PPH má dobrú odolnosť voči starnutiu a preto majú prvky systému veľmi dlhú životnosť. Vyznačuje sa vynikajúcou chemickou odolnosťou voči kyselinám (okrem oxidačných kyselín), zásadám a slabým rozpúšťadlám. Dobre odoláva poveternostným vplyvom i mikroorganizmom, je fyziologicky nezávadný, nie je však odolný voči UV žiareniu. V porovnaní s inými bežnými plastmi má dobrú povrchovú tvrdosť a dostatočnú pružnosť pri nízkych teplotách.PPH sa vyznačuje tiež dobrou rázovou húževnatosťou, dobrými elektroizolačnými vlastnosťami s takmer nulovou nasiakavosťou kondenzátu a vysokou teplotnou zaťažiteľnosťou (krátkodobo až 140 °C). Má taktiež veľmi malú tepelnú vodivosť (iba 0,22 W / mK), preto pri prevádzke nedochádza k tak značnému poklesu teploty spalín v potrubí, ako napríklad u nehrdzavejúcich ocelí. PPH sa radí medzi termoplasty, a preto si aj po zahriatí a opätovnom ochladení uchováva svoje vynikajúce vlastnosti.

TESNENIE

Britové tesniace krúžky, kruhové tesniace krúžky a iné tesniace elementy systému sú vyrobené z etylén-propylén-dién-kaučuku (EPDM) a sú už od výroby vložené do všetkých rúr a tvaroviek. Jedná sa o veľmi kvalitný elastomér s dlhodobou odolnosťou voči pôsobeniu kondenzátu, vysokým teplotám (krátkodobo až 150 °C), starnutiu, oxidácii,ozónu a atmosferickým vplyvom. Táto kyselinovzdorná guma má tiež veľmi dobrú odolnosť voči chemikáliám ako sú anorganické látky (vrátane oxidov uhlíka) a organické polárne zlúčeniny. EPDM má však zlú odolnosť voči ropným látkam.

VONKAJŠÍ PLÁŠŤ A KOTVIACE PRVKY KONCENTRICKÝCH SYSTÉMOV

Pri koncentrických systémoch je k dispozící prevedenie ako do interiéru (spoj vonkajšieho plášťa na gumu), tak aj do exteriéru (spoj vonkajšieho plášťa kónusom). Pri týchto prevedeniach sa ďalej ponúkajú dve varianty povrchových úprav vonkajšieho plášťa:

  1. vysoko leštená konštrukčná legovaná nerezová oceľ č. 1.4301 (označenie podľa EN ISO X5CrNi18-10, podľa STN 17240). Táto austenitická chrómniklová nerezová oceľ disponuje veľmi dobrou zvariteľnosťou, ťažnosťou, leštiteľnosťou, odolnosťou voči opotrebovaniu, dobrou recyklovateľnosťou a dlhodobou odolnosťou voči teplotám až do 300°C. Ocel je odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu a slabým organickým i anorganickým kyselinám.
  2. bielo práškovo lakovaná nízkouhlíková nelegovaná konštrukčná oceľ č. 1.0330 (označenie podľa EN ISO DC01, podľa STN 11321), prípadne oceľ č. 1.4301 (označenie podľa EN ISO X5CrNi18-10, podľa STN 17240). Oceľ č. 1.0330 má zaručenú čistotu, obsah fosforu a síry, minimálnu pevnosť v ťahu, medzu klzu a ťažnosť. Nakomaxitovaný povrch zaisťuje ako ochranu proti vonkajším vplyvom, tak aj estetickú funkciu.