Výpočtový program KESA - ALADIN

Naša spoločnosť je partnerom firmy KESA, Nemecko, ktorá vyvíja a distribuuje program kesa-aladin.

Počítačový program kesa-aladin je software pre profesionálny výpočet komínu podľa EN 13384. S kesa-aladin vypočítate trojvrstvový domový komín pre olejový kotol rovnako jednoducho ako komplexnú kotolňu s piatimi kondenzačnými kotlami v kaskádovom zapojení.

Program kesa-aladin sa rozvíja spolu so zmenou noriem a predpisov. Okrem toho sú uvádzané na trh stále nové spotrebiče, odťahové systémy spalín alebo iné stavebné diely pre systémy odťahu spalín, ktorých charakteristické dáta sú do programu stále doplňované.

V rámci údržby softwaru si môžete vždy stiahnuť z internetových stránok www.kesa.de informácie a novú verziu vrátane aktuálnych charakteristických dát (spotrebiče, systémy odťahu spalín, obmedzovače ťahu, tlmiče hluku spalín, odsávače dymu atď.) alebo charakteristické dáta a informácie v programe aktualizovať pomocou zabudovanej funkcie LiveUpdate.

Ponúkame 4 verzie programu KESA-ALADIN:

Single appliance Light Standard Professional
obsahuje nástroje na výpočet spalinovej cesty od jedného spotrebiča. obsahuje nástroje na výpočet spalinovej cesty až od piatich spotrebičov zapojených v kaskáde alebo v spoločnom zberači. obsahuje nástroje na výpočet spalinovej cesty až do deviatich spotrebičov zapojených v kaskáde alebo v spoločnom zberači a až od desiatich spotrebičov zapojených do spoločného komína. Naviac obsahuje aj modul na výpočet spaľovacieho vzduchu. obsahuje nástroje na výpočet spalinovej cesty až od deviatich spotrebičov zapojených v kaskáde alebo v spoločnom zberači a až od dvadsiatich spotrebičov zapojených do spoločného komína. Naviac obsahuje aj modul na výpočet spaľovacieho vzduchu.

Ceny na vyžiadanie na emailovej adrese: info(at)almeva.sk

Program je graficky veľmi prehľadný, práca s ním je jednoduchá, rýchla a príjemná. Môžete si vybrať z niekoľkých svetových jazykov, v ktorom chcete software používať.

Program dovolí optimalizovať komínový prieduch, resp. vypočíta tlakové a teplotné pomery vo všetkých dostupných priemeroch.

Akonáhle zakúpite plnú verziu, obdržíte od nás licenčné údaje, ktorým "odomknete" plnú verziu programu vrátane vybraného jazyka.

Pre vygenerovanie licenčného kľúča musíme poznať: meno, priezvisko, firmu, adresu, DIČ, telefón a email, kam máme poslať kľúč. Objednávky softwaru prosím posielajte na e-mail: objednavky(at)almeva.sk